Wat is en doet GHOR?

Trein

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) is wettelijk verantwoordelijk voor:

  • coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening;
  • advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied.

Goede samenwerking tussen de verschillende hulpverleningsdiensten is cruciaal bij rampenbestrijding en het voorkomen van crises. De GHOR coördineert de geneeskundige hulpverlening vóór, tijdens en ná een calamiteit. We zorgen ervoor dat ambulancediensten, ziekenhuizen, huisartsen en specialisten samenwerken als één soepele organisatie zodat slachtoffers van rampen en ongevallen zo snel en zo goed mogelijk geholpen worden. Slachtoffers en ooggetuigen van een ramp kunnen na afloop ook een beroep doen op psychosociale hulpverlening.

Voor een overzicht van alle GHOR-taken, lees verder >> 

GHOR Zeeland is onderdeel van Veiligheidsregio Zeeland. Binnen deze organisatie werken gemeenten, brandweer, politie en GHOR samen op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. De GHOR vormt de schakel tussen deze veiligheidspartners en zorginstellingen.

Kennispublicaties

Publicaties

zoek

Logo: GHOR Zeeland