zoek

27 augustus 2014

De overheid heeft zich rondom de communicatie voor de Ride for the Roses verenigd.

25 augustus 2014

Nog een week kunt u stemmen op de innovatieprijs van de brandweer. Er is ook een Zeeuwse inzending.

22 juli 2014

Veiligheidsregio Zeeland (VRZ), Rijkswaterstaat Zee en Delta (RWS) en Waterschap Scheldestromen (WS) hebben in een convenant afspraken vastgelegd.

Risico's in Zeeland

Samen sterk voor een veilig Zeeland

Wanneer er een groot ongeval of ramp in Zeeland plaatsvindt, komt Veiligheidsregio Zeeland in actie. 
Veiligheidsregio Zeeland is het orgaan voor fysieke veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing in Zeeland. Onze organisatie omvat de Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMZ),  Brandweerzorg, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR),  en de Rampenbestrijding en Crisisbeheersing. Alle activiteiten richten zich op het vergroten van de veiligheid van de Zeeuwse bevolking en bezoekers. Dit strekt zich uit van het voorkomen van - en voorbereiden op - ongevallen en rampen, tot het verhelpen van de situatie bij ongevallen en rampen.

 Neem brandpreventiemaatregelen vooraf, nu je nog tijd hebt. - www.woonikbrandveilig.nl1-1-2 Daar red je levens mee

ZeelandVeilig.nl