zoek

22 juli 2014

Veiligheidsregio Zeeland (VRZ), Rijkswaterstaat Zee en Delta (RWS) en Waterschap Scheldestromen (WS) hebben in een convenant afspraken vastgelegd.

20 juli 2014

Vandaag binnenbrand in een landbouwschuur van een agrarisch bedrijf aan de Frederik Hendrikstraat in Lamswaarde.

15 juli 2014

Morgen (woensdag 16 juli 2014) vindt van 12:00 tot 18:00 de 10e editie van het evenement Rescue op de boulevard in Vlissingen plaats. Natuurlijk is Veiligheidsregio (VRZ) ook dit jaar weer van de partij. Medewerkers demonstreren er hun werkzaamheden en materiaal aan de bezoekers.

Risico's in Zeeland

Samen sterk voor een veilig Zeeland

Wanneer er een groot ongeval of ramp in Zeeland plaatsvindt, komt Veiligheidsregio Zeeland in actie. 
Veiligheidsregio Zeeland is het orgaan voor fysieke veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing in Zeeland. Onze organisatie omvat de Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMZ),  Brandweerzorg, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR),  en de Rampenbestrijding en Crisisbeheersing. Alle activiteiten richten zich op het vergroten van de veiligheid van de Zeeuwse bevolking en bezoekers. Dit strekt zich uit van het voorkomen van - en voorbereiden op - ongevallen en rampen, tot het verhelpen van de situatie bij ongevallen en rampen.

 Neem brandpreventiemaatregelen vooraf, nu je nog tijd hebt. - www.woonikbrandveilig.nl1-1-2 Daar red je levens mee

ZeelandVeilig.nl